Czasownik - oznacza czynności lub stany. Odpowiada na pytania: co robi? co się z nim dzieje? w jakim jest stanie? Odmienia się przez osoby, liczby, czasy (przeszły, teraźniejszy i przyszły), tryby (orzekający, przypuszczający i rozkazujący) i strony (czynna, bierna i zwrotna).

Przyimek występuje zawsze razem z rzeczownikiem lub zaimkiem. Przyimki łączą się: tylko z celownikiem Dativ (aus, bei, mit, nach, von, zu, außer, gegenüber); tylko z biernikiem Akkusativ (f ü r, durch, gegen - ohne, um, entlang) Przypadki Mianownik (Nominativ) Dopełniacz (Genitiv) Celownik (Dativ) Biernik (Akkusativ) Komentarze (8) dj-zysek. 03 sie 2017. Nr 5 "dem Geburtstagkind" jest poprawnie. Akkusativ, czyli niemiecki biernik jest tematem niniejszego kursu.W jednym z wcześniejszych artykułów omawialiśmy odmianę przez przypadki: mocną, słabą i mieszaną, w artykule o rzeczownikach również wspominaliśmy na temat jego przypadków. Wszystko dobrze rozumiesz, ale w tym przypadku nie można stosować dwóch reguł na raz, dlatego też należy stosować pewną regułę nadrzędną i tym samym zasada, że "zu" występuje z celownikiem (Dativ) jest ważniejsza niż to, że czasownik ruchu wyraża się poprzez biernik (Akkusativ), czyli, reasumując, stosujemy się do reguły, która jest jak gdyby "ważniejsza", a zatem do Do zaimków pytających należą : wer? - kto? was? - co? welcher? - który? was für ein? - jaki?. Zaimki wer i was odmieniają się jedynie w liczbie pojedynczej. Wer odnosi się do osób, w pozostałych przypadkach używamy zaimka was. "Uczyć - ciekawiej, nowocześniej, efektywniej" - Blog Projektu Erasmus+ realizowanego w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Wadowicach, kontynuacja bloga projektu "Podnoszenie jakości i efektywności pracy szkół i przedszkoli z terenu Gminy Wadowice poprzez rozwijanienie kompetencji kadry edukacji szkolnej"

Akkusativ, czyli niemiecki biernik jest tematem niniejszego kursu.W jednym z wcześniejszych artykułów omawialiśmy odmianę przez przypadki: mocną, słabą i mieszaną, w artykule o rzeczownikach również wspominaliśmy na temat jego przypadków.

D. = Dativ (celownik) – odpowiada na pytania Wem? A. = Akkusativ (biernik) – odpowiada na pytania Wen? Was? W tabeli poniżej przedstawiam odmianę rodzajnika określonego i nieokreślonego przez poszczególne przypadki. Warto dobrze zapamiętać tą odmianę, gdyż będzie się za nami ciągła przez cały kurs języka niemieckiego. der Celownik niemiecki (der Dativ) Tym razem przedstawię Ci dokładnie opracowany temat celownika w języku niemieckim. Jest on prostszy niż mogłoby się wydawać i przydaje się w dużej ilości sytuacji. W języku niemieckim występują tylko cztery przypadki: mianownik (der Nominativ ), dopełniacz (der Genitiv), celownik (der Dativ) oraz biernik (der Akkusativ). j niemiecki przypadki 1 przeczenie po niemiecku, j. niemiecki-nicht, nein, keine Die Negation, czyli tworzenie przeczeń w języku niemieckim to kolejne zagadnienie, któremu chcemy poświecić trochę uwagi. Zapewe nie musimy wyjaśniać jaką funkcję pełnią przeczenia więc odrazu przejdziemy do konkretów.

Czasowniki mogące łączyć się z biernikiem i celownikiem W języku niemieckim występuje pewna grupa czasowników, które mogą się łączyć zarówno z biernikiem (Akkusativ) jak i celownikiem (Dativ).

Start studying Zaimki osobowe biernik/celownik (niemiecki). Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools ; W pierwszej kolumnie po lewo mamy wypisany ZAIMEK OSOBOWY W MIANOWNIKU tu ICH. Czasownik - oznacza czynności lub stany. Odpowiada na pytania: co robi? co się z nim dzieje? w jakim jest stanie? Odmienia się przez osoby, liczby, czasy (przeszły, teraźniejszy i przyszły), tryby (orzekający, przypuszczający i rozkazujący) i strony (czynna, bierna i zwrotna). Zdania w języku niemieckim: zdanie pytające, pytanie poprzez inwersję, zdanie złożone. Nauka o zdaniu: dopełniacz, celownik, biernik, bezokolicznik oraz przypadek: mianownik-Nominativ dopełniacz – Genitiv celownik – Dativ biernik – Akkusatiiv. W 3. osobie liczby mnogiej zaimek osobowy w języku niemieckim – sie, oznacza zarówno oni jak i one. Sie pisane z wielkiej litery, to forma grzecznościowa i oznacza Pan, Pani, Państwo.